Bilder

 


Driftsklart monterat hugg-containerpaket för skotarmontage. 1200 hugg, 16m3 högtippande container och 175 hkr motor.

 

1200 hugg på skotare, drivs med 175 hkr motor. Matarbord för hyggesavfall.

Skogsforsk har mätt bränsleförbrukningen på denna hugg. 0,35 liter per m3 för grotblandat lövvirke och 0,26 liter per m3 vid stamvirke.

 

 

 

1200 hugg för traktordrift. Kan även förses med kranmontage för matningen.            Hugg och container monterad på traktor

                                                                                                                                          med vänd förarplats

 

 

Hugg och container monterad på vagn. Drift från kraftuttaget.

 

TS 950 MV1 för traktordrift.

 

Vagnbygge med 1200 hugg 225 hkr Perkinsmotor och kran, Lastbilsbogserad, för siktröjning efter väg. Materialet fälls i förväg med en "röjarskiva". Lastbilen tar 55 m3 och fylls på ungefär 45 minuter. Se reportage i tidningen Boggi No 5 2011.

 

1200 hugg monterad på Valmet 830.3 skotare. 225 hkr Perkins separatmotor, 13 m3 container.

Tiltbar ram och högtipp. Hydraul på lucka och heltäckande tak.

 

1200 hugg på fästplatta Huggen ingår i ett försök med elhybriddrift. 60 kW dieselmotor och två 30 kw elmotor/generator samt batterier.

Se reportage i tidningen Trucking No 2 2011. Den har en uppmätt bränsleförbrukning på 0,25 l per m3 vid flisning av massaved.



 

1200 hugg på 10 tons vagn med container.

 

1200 hugg på 12 tons vagn med separatmotor och MOWI kran.